Regulamin

Regulamin

 1. WARUNKI OGÓLNE

 

Sklep internetowy prowadzony jest przez eMZar Michał Żarkowski z siedzibą na ul.Związkowa 10, 20-148 w Lublinie. Przedsiębiorca jest zarejestrowany pod numerem NIP: 712-334-1015, REGON: 367387925, telefon: 535 03 24 20; e-mail info@rajdlafury.pl ; dalej w treści regulaminu zwany RAJDLAFURY.PL.

 2.Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym RAJDLAFURY.PL są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (cena brutto).

 3.RAJDLAFURY.PL za pośrednictwem sklepu internetowego nie oferuje rzeczy, w których przedmiotem świadczenia  są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

 

 1. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 1.Zamówienia składać może osoba zarejestrowana jako użytkownik sklepu internetowego RAJDLAFURY.PL.

 2.Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest podanie wszystkich niezbędnych danych takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adresu e-mail, a w przypadku dokonywania zakupu w ramach prowadzenia działalności gospodarczej również nazwę i adres przedsiębiorcy oraz numer NIP.

 3.W przypadku podania niepoprawnych, podejrzanych lub fikcyjnych danych lub niepotwierdzenia zamówienia, obsługa sklepu RAJDLAFURY.PL może odmówić realizacji zamówienia.

 1. W przypadku określenia sposobu płatności jako wpłata z góry, kupujący jest zobowiązany do uregulowania należności za zamówienie w ciągu 7 dni roboczych. W przeciwnym wypadku zamówienie nie zostanie zrealizowane.

 5.Nie wszystkie towary znajdujące się w sklepie internetowym są dostępne od ręki.

 6.Czas realizacji zamówienia wynosi średnio 1 dzień roboczy. Termin ten dotyczy zamówień składających się z produktów będących aktualnie na stanie magazynów sklepu RAJDLAFURY.PL. W przypadku produktów chwilowo niedostępnych, czas realizacji zamówienia wydłuża się o czas oczekiwania potrzebny na sprowadzenie towaru. RAJDLAFURY.PL niezwłocznie informuje Klienta o czasie realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia bez ponoszenia kosztów.

 1. RAJDLAFURY.PL niezwłocznie po złożeniu przez Klienta zamówienia potwierdza Klientowi zawarcie umowy poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta.

 

 

III. DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

 

 1.Klient ponosi koszty transportu. Koszty transportu są wskazane w cenniku dostaw znajdującym się na stronie: http://rajdlafury.pl/webpage/koszty-i-sposoby-dostawy.html

 2.Przy dokonaniu zamówienia, Klient ma prawo do określenia sposobu, w jaki chce uiścić opłatę za zamówiony towar: płatność z góry, płatność przy dostawie, płatność przy odbiorze osobistym.

 3.W przypadku płatności w formie przedpłaty, płatność jest dokonywana na konto:

 dla wpłat w złotówkach

 

eMZar Michał Żarkowski,

 1. Związkowa 10

20-148 Lublin,

64 1160 2202 0000 0003 2823 7273

 

  W miarę możliwości Klient powinien podać w tytule płatności numeru zamówienia – (numer widoczny będzie w wiadomości e-mail po dokonaniu zakupów na sklepie internetowym).

 

4.W przypadku wyboru płatności przy odbiorze koszty dostawy oraz zakupu towaru uiszczane są w momencie odbioru przesyłki, kurierowi dostarczającemu przesyłkę.

 5.Zamówiony towar dostarczany jest do klienta za pomocą usług Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej tylko na terenie kraju.

 6.Czas oczekiwania na przesyłkę pocztową wynosi do 5 dni roboczych w zależności od rodzaju listu - priorytetowy / ekonomiczny. Przy wyborze Poczty Polskiej S.A. - w przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem albo braku środków pieniężnych na zapłatę za przesyłkę stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe.

 7.Czas oczekiwania na przesyłkę kurierską wynosi 24 godziny, jednak firma kurierska zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego okresu do 2 dni roboczych. Przy wyborze wysyłki za pośrednictwem Kuriera - w przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem albo w przypadku wyboru płatności za pobraniem - braku środków pieniężnych na zapłatę za przesyłkę - kurier awizuje przesyłkę, następnego dnia roboczego nastąpi kolejna próba doręczenia, jeśli będzie nieskuteczna - przesyłka pozostanie do odbioru własnego w siedzibie firmy kurierskiej przez 7 dni, po czym wraca do nadawcy.

 8.Internetowy sklep RAJDLAFURY.PL zintegrowany jest z systemem płatności przelewy24.pl. W przypadku dokonywania płatności z wykorzystaniem systemu przelewy24.pl Klient ponosi koszty w wysokości 2,09% przy płatność Blik inne formy płatności 1,90% od wartości zamówienia.

 1. Zarówno koszty dostawy jak i ponoszone przez Klienta koszty płatności nie są większe od kosztów lub prowizji ponoszonych przez RAJDLAFURY.PL.

 

 

 1. REKLAMACJE I GWARANCJE

 

 1. RAJDLAFURY.PL ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

 2.Podstawą reklamacji jest dowód uprzedniego zawarcia transakcji z RAJDLAFURY.PL na przykład paragon, faktura VAT.

 3.Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia reklamowanego towaru wraz z reklamacją do RAJDLAFURY.PL.

 4.Reklamowany towar należy odesłać na adres siedziby firmy RAJDLAFURY.PL.

 5.Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko reklamującego, jego adres, przedmiot reklamacji, datę zakupu, datę stwierdzenia wady, opis wady. Reklamacja może zawierać żądanie reklamującego co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji. W przypadku braku danych uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji RAJDLAFURY.PL  zwróci się niezwłocznie do Klienta o uzupełnienie reklamacji, a termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia dostarczenia przez Klienta danych.

 6.W przypadku uznania reklamacji zwracane są Klientowi koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez RAJDLAFURY.PL), niezwłocznie, a w  każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W taki sam sposób zwracana jest cena lub część ceny zakupu w przypadku decyzji RAJDLAFURY.PL o zwrocie lub obniżeniu ceny.

 7.W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uznana, koszt transportu zwrotnego spoczywać będzie na odbiorcy.

 1.    W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem, należy bezzwłocznie powiadomić o tym pracownika sklepu internetowego poprzez email bądź telefon. Klient otrzyma dalsze instrukcje, co należy wykonać w takim przypadku.

 9.W przypadku niezadawalającego zdaniem Klienta sposobu rozstrzygnięcia reklamacji, Klient może wystąpić z powództwem do sądu powszechnego. W przypadku klientów będących konsumentami, mogą oni na etapie przed sądowym skorzystać z polubownych metod rozstrzygnięcia sporu, na przykład:  mediacji przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej czy stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

 

 

 1. ZWROTY

 

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
 3. a)    w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy;
 4. b)    w przypadku gdy złożone zamówienie dotyczy wielu rzeczy dostarczanych osobno - od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 5. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować : eMZar Michał Żarkowski, ul.Związkowa 10, 20-148 Lublin, Email: info@rajdlafury.pl, Telefon: 535 032 420 o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: : eMZar Michał Żarkowski, ul.Związkowa 10 20-148 Lublin, Email: info@rajdlafury.pl, Telefon: 535 032 420). W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy można skorzystać z załączonego formularza (dostępny do pobrania poniżej) – (użycie formularza jest nieobowiązkowe).

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-        Adresat:  eMZar Michał Żarkowski, ul.Związkowa 10 20-148 Lublin, Email: info@rajdlafury.pl, Telefon: 535 032 420

-        Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

-        Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

-        Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

-        Adres konsumenta(-ów)

-        Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-        Data

                *niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania prawa do odstąpienia od umowy (np. wypełniony prawidłowo Formularz odstąpienia od umowy) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.  
 2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracane są Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez RAJDLAFURY.PL  ), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym RAJDLAFURY.PL  został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. RAJDLAFURY.PL  może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia RAJDLAFURY.PL  dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres : eMZar Michał Żarkowski, ul.Związkowa 10 20-148 Lublin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował RAJDLAFURY.PL  o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.
 4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą Klient musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. (Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 150,00 PLN )
 5. W przypadku zwrotu rzeczy Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Warunkiem niezbędnym do zwrotu towaru jest posiadanie dowodu jego zakupu. Dowodem zakupu są miedzy innymi paragon i faktura VAT.

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1.Klient może kontaktować się z RAJDLAFURY.PL  za pośrednictwem: eMZar Michał Żarkowski, ul.Związkowa 10, 20-148 Lublin, Email: info@rajdlafury.pl, Telefon: 535 032 420 (koszt połączenia według stawek operatora).

 2.Administratorem danych osobowych Klienta jest eMZar Michał Żarkowski z siedzibą w Lublinie ul.Związkowa 10, 20-148 Lublin. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883) w celu wykonania umowy. Klient może w każdej chwili, na podstawie pisemnego wniosku, zażądać dostępu, usunięcia lub zmiany jego danych osobowych

 3.Warunkiem dokonania zamówienia jest akceptacja niniejszego regulaminu. Akceptacja regulaminu następuje poprzez zaznaczenie opcji: „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem sklepu internetowego RAJDLAFURY.PL  i akceptuję jego treść.”

 4.Do kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.